درباره ما

چشم انداز 

رسوخ فناوری‌های شناختی در صنعت مالی با رویکرد بهبود عملکرد آن‌ها، در جهت افزایش رضایت مشتریان و شرکت ها

ماموریت

حل مسائل شرکت های مالی با استفاده از فناوری‌های شناختی، داده کاوی هوشمند، هوش مصنوعی و سایر فناوری ها

حامیان رویداد

تمامی حقوق این سایت برای CognitUp محفوظ است.